Irén, 70 éves

  • 2020.07.28.

Szeretem az életrajzi regényeket, de a "Nagyobb Ő" sokkal többet nyújt az olvasójának.

Igaz hitben járó, sok élettapasztalattal rendelkező, jót, rosszat megérő, átélő család életútja ez. Isten vezetése, áldása a gyötrelmekben úgy, mint a boldogságban mindig jelen volt és van életükben.
A színesen elénk /olvasó/ tárt gyermekkor, ifjúkori küzdelmek, harcok majd a boldogélet , mind-mind nagy élményt ad olvasásakor.
A legnagyobb értéke mégis az, hogy minden epizódhoz, történethez kapcsolódik egy-egy bibliai idézet, vers a magyarázatával együtt. A hitben járó olvasó számára biztatást, megerősítést nyújt Krisztus követésében. Az út keresésében járónak pedig irányt mutat sok tekintetben. Példázza, hogyan van jelen életünkben Isten mindenféle helyzetben, csak hinnünk kell Jézus kereszthalálában, és mindig csak rá figyeljünk.

Sok bölcsességet, helyes életvezetési tanácsokat kapunk a könyv által. Tanító, bátorító, őszinte, ha kell szókimondó, de szeretetteljes, megbocsátó, alázatra intő.

Mindenkinek szeretettel ajánlom.