Cseke Ildikó Ida, 66 éves, pedagógus

  • 2021.04.24.

Hálás a szívem, hogy elolvashattam Ritter Ida könyvét!

Olvasás közben , egy igazi, áldott csendeshétre indul el az olvasó. Isten a lelki vezetője ennek a hétnek, Ida pedig leírta, amire őt a Lélek indította. Köszönöm!

Mélységes Isten-tiszteletet, Isten-szeretetet, Istentől tanult alázatot, őszinteséget tanulhatunk tőle, és a mindezekből fakadó emberszeretetet és-tiszteletet, kedvességet. Ida az Úrtól kapott bölcsességgel segíti az olvasót az értékmozaikok stációinál megállni és elmélkedni. Nem kioktat és „megmond”, de őszintén és határozottan, mindig szeretettel !!! mutat rá az igazságra, és az Igazságra, Aki leleplezi téves gondolatainkat, rávilágít helyesnek vélt, helytelen útjainkra. A könyv segítségével belenézhetünk egy tükörbe, melyet a minket nagyon szerető Isten tart elénk. Ez őszinte önvizsgálatra indít és bátorít, hogy ne csak kívánjuk a „boldogéletet”, ne elégedjünk meg azzal, hogy „nem messze vagyunk az Isten országától” …hanem merjünk megtenni határozott lépéseket, melyek a célba elsegítenek! 

ALÁZAT, Isten mindenek felett való szeretete, Igéjének alapos ismerete, az Ő szava iránti engedelmesség! Számomra ezek kulcsfogalommá lettek olvasás közben. Ha az életemet abban a teljes örömben szeretném élni, amely sugárzik a könyv lapjairól! 

Igen, NAGYOBB Ő! A kagyló és az IGAZGYÖNGY története Ida és Nándi életútja. Nem mindenkinek kirendelt, különleges út. Csak az erre elhívottaké! Istené a dicsőség érte!

Kedves Nagytiszteletű Asszony! Kedves Nagytiszteletű Úr!
Hálásan köszönöm, hogy megosztották velünk életük történetét! Köszönöm az őszinteséget, az olvasó iránti bizalmat, a tanulságokat, a tanácsokat, a hitet, az életörömöt, a megbocsátani tudást, a helytállást a próbatételekben! A helyén mondott Igéket, a tanulságos történeteket.
Isten áldja meg református egyházunkat ilyen bizonyságtevő életekkel!
Soli Deo Gloria!

„Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kolossé 3: 16)
Erre kaptunk példát ebben a könyvben!

Áldás békességgel,
Cseke Ildikó Ida