Könyvbemutató

Hála van a szívemben. Hála, hála és hála… Elkészült.

Azoknak, akik hosszú évek óta kérték, írjam meg, azoknak, akik várták, azoknak, akik megérezték, hogy valami készül s mindazoknak, akiket érdekel életutunkon keresztül megírt bizonyságom.
Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a könyvbemutatóra. A könyv bemutatója a tartalmával összhangban újratervezést igényelt, hiszen április végére terveztük az alkalmat, de a járványügyi helyzet nem tette ezt lehetővé. Mostanra azonban engedélyt kaptunk.
S hogy miről szól a kötet? Két nagy önálló részből áll:

1.) A kicsit sem szokásos életútról megannyi örömmel, megpróbáltatással. Nem mondható szokásosnak, amikor egy szolgálatában hiteles katolikus pap úgy dönt, nem kívánja az akkori keretek között folytatni egyházában a pásztori szolgálatát, s letéve a lantot, pontosabban a reverendát, megnősül, de engedelmeskedve az eredendő hívásnak, néhány év elteltével a Református Egyházban lelkipásztorrá szentelik. Az utunk lehet, hogy nem szokásos, de a mélység, a sok nehézség, a próba valamennyiünk életében – kéretlenül is - jelen van, így a sorok lejegyzésében az motivál, hogy életutunkat eszközül arra használjam, hogy elmondhassam az olvasónak, bármivel nézünk is szembe, van egy hatalmas Isten, aki mindennek és mindenkinek az Ura: Ő irányít, Ő dönt, Ő tanácsol. NAGYOBB Ő mindennél!”

2.) „És mit jelent az ÉRTÉKMOZAIK? Az Értékmozaik egy – 21 alkotóelemből álló, mindenkor a megoldásra fókuszáló - szemléletmód, amely hozzásegít ahhoz, hogy teljes életet élhessünk: ne sebeinkre, hanem kincse¬inkre nézzünk – Út a boldogélethez!”

A könyv egyik "mozaikja", hogy "REMÉNYTELJES. Aki Krisztust mutatja be, az reményt visz a környezetébe, felmutatja a valódi, elmúlhatatlan reménységet. A változáshoz a megtérésen keresztül vezet az út. Megtaláljuk az őszinteség mellett a bűnbocsánat, a változás lehetőségeit is. A megoldás felé mutat minden szó, amely Krisztusról szól: bűnbánat, megtérés, megújulás az az út, amelyet bejárhatunk. Az olvasót is elérheti ez a hívás. A reménység ugyanis, amelyet felmutat a szerző, nem egy optimizmus, nem egy szebb jövő megálmodása. Ez a reménység arra vonatkozik, hogy akármi is érjen, akármilyen veszteség, fájdalom ér is el, Isten azt végül mind a javamra fordítja, és végső soron minden az Ő dicsőségét fogja szolgálni." (Dr. Thoma László: Ajánlás - részlet)

A beszélgetés résztvevői:
- Ritter Ida - a könyv szerzője és szerkesztője
- Ritter Nándor - a szerző férje, református lelkipásztor
- Dr. Thoma László - református lelkipásztor, a kötet teológiai
lektora, az est moderátora
- Földváriné Csuti Orsolya - tanár, a kötet nyelvi lektora

-------------------------------------------

Időpont: 2020. június 12. 17.30 óra

Helyszín: Aranyhomok Szálloda, Széchenyi terem, Kössuth tér 3.