Részlet a Nagyobb Ő * Értékmozaik kötetből: "Ida regénye" - ajánlás

  • 2020.06.24.
Téma: 

„Tökéletesen igazuk van a filozófusoknak, akik azt mondják, hogy az életet visszafelé kell megérteni. Arról azonban megfeledkeznek, hogy előrefelé kell élni.” (Kierkegaard)

Hit-idő-változás.

Ebben a három szóban vélem megtalálni „Ida regénye” lényegét. Személyes életükön, nehézségeiken, vállalt vagy kényszerűen vállalt döntéseiken mindig a hit bizonyossága ragyog át. Nagy ívűen és kizárólag a hit szemüvegén keresztül láttatja a szerző és vele együtt láthatjuk mi, olvasók is a kisgyermekkortól, a nehéz kamaszéveken át az ifjúkor és a felnőttkor minden örömteli, fájdalmas és küzdelmes pillanatát.Olykor a gyermeki és felnőtt nézőpont izgalmas keveredésével, ám az „értékmozaikos-szemlélet” „áldott szemüvegén” át értékeli a megtörtént eseményeket. Mi magunk is felvesszük, megtanuljuk felvenni az „áldott szemüveget”, és az életbizonyságot ezen keresztül olvasni. A „Nagyobb Ő” életrajzi regény rokonságot mutat a confessio/vallomás műfajjal, ahogy már Augustinus is a megtérés és a megszentelődés perspektívájából, időtávlatból írja meg élete történetét, e könyv lapjain is ezt láthatjuk. Izgalmas kortörténeti szempontból is, hiszen a Kádár-korszak egy szeletéről, továbbá a rendszerváltás utáni időkről is képet kaphatunk.

A könyv második része, az Értékmozaik természetesen szervesen kapcsolódik a regényes bizonyságtételhez, és műfajilag ez is rendkívül változatos: keresztyén életvezetési „kalauz”, amely a legégetőbb emberi kérdéseket taglalja, néhány ezek közül: a konfliktuskezelés, a megbocsátás, a boldogság, barátság; a helyes Istenismeret, amely a helyes önismeret elengedhetetlen feltétele; az elmúlás/halál kérdésköre, a gyermeknevelés, a szülő felelőssége a helyes énkép alakulásában, a gyülekezetépítés stb. Teológiai és egyháztörténeti elmélkedés is, illetve „szöveggyűjtemény”, hiszen igen értékes tanmesék, igerészletek, imák, „receptek”, a változás és „fókuszváltás” gyakorlatias tennivalóinak listái is találhatók a műben. Mind-mind épülésre szolgálnak, valamint mindig és kizárólag a megoldásra fókuszálnak. Segíthet a könyv változni és változtatni, segít abban, hogy meglássuk magunkban a változás szükségességét – nehogy leragadjuk sokszor a magunk által felhalmozott „szeméthalomban” –, és megváltoztassuk a látásunkat mások irányába is, hogy igazi látásunk legyen.

Hogy kiknek ajánlom? Mindenkinek. Szeretettel.

Földváriné Csuti Orsolya

 

A kép forrása: hiros.hu